مخصوص

محتویات:
سوسیس گیاهی ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، زیتون با ریحان تازه