اربیاتا

محتویات:

سبزیجات همراه با سس گوجه فرنگی تند