اسپاگتی سبز

محتویات:

اسفناج ، قارچ همراه با پنیر پارمزان