مارینارا

محتویات:

ماکارونی سبوس دار، گوجه فرنگی تازه ، پنیر ، ریحان