لقمه شادابی

محتویات:
بادمجان ، پنیر ، گوجه فرنگی ، گردو