لقمه مخصوص

محتویات:
سوسیس گیاهی ، فلفل دلمه ای ، گوجه فرنگی ، پنیر