سالاد شادابی

محتویات:

کاهو ، ریحان ، نعنا ، جعفری، سیب زمینی ، بادام زمینی