اسپرینک رول

محتویات:

2عدد حاوی کلم برگ ،هویج ، قارچ ، جوانه ، با گزینه تنوری یا سرخ شده