استیک توفو گریل

محتویات:
پنیر توفو ، سیب زمینی ، قارچ، بروکلی ، پنیر گودا، سس مخصوص