مجموعه طبیعت

محتویات:
سالاد ، پلوی سبزیجات، لقمه سرآشپز و نوشیدنی